ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ChiangMai Provincial Court
ศาลจังหวัดเชียงใหม่<<>>

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  (31 พ.ค.64)<<click

การเลื่อนคดีจัดการพิเศษที่นัดพิจารณาระหว่างวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 ยกเว้นคดีตามข้อ ค คดีที่ยกเว้นไม่เลื่อน  <<click

การเลื่อนคดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เจ้าหน้าที่จะประสานแจ้งวันนัดกับคู่ความทางโทรศัพท์

และส่งหมายแจ้งวันนัดทางไปรษณีย์ตอบรับ     หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อส่วนบริหารจัดการคดี และส่วนช่วยพิจารณาคดี  

ส่วนคดี 0896314994   ส่วนช่วยพิจารณาคดี (หน้าบัลลังก์) 0892011822    

 

 

 

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการใช้มาตรการกำกับดูแลในระหว่างปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2564

 

 

คำแนะนำฯเกี่ยวกับมาตรฐานการปล่อยชั่วคราวของประธานศาลฎีกา 2563

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแนวทางปฏิบัติการปล่อยชั่วคราวของศาลจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 2563

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องเปิดทำการศาลพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ออกหมายค้น หมายจับ และคำร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับฯในวันหยุดราชการ<<click new

สั่งจองเสื้อวันรพี 2564<<click

ข่าวรับสมัครงาน
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา
ประกาศเพื่อโปรดทราบ 19/03/63

qrcode ระบบงานศาล

การขอรับเงินคืนและชำระค่าปรับ

vtr แนะนำระบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing