ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ChiangMai Provincial Court
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <<click

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ <<click

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) <<click new

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง ขึ้นบัญชีหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ <<click

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสาร ทางระบบ บริการข้อมูลคดี CIOS <<click

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวรับสมัครงาน
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา
ประกาศเพื่อโปรดทราบ 19/03/63

qrcode ระบบงานศาล

การขอรับเงินคืนและชำระค่าปรับ

vtr แนะนำระบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing